Absorbenter

Slangservice tillhandahåller effektiva absorbenter för att hålla vätskorna i balans, som:

• Absol
• Absodan
• Absorbentmattor
• Trasor
• Spill-kit