Lyft och surrning

Hos Slangservice hittar du alla möjliga verktyg för att lyfta och surra, som:

• Bandsling
• Kätting
• Lyftkrokar
• Rundsling
• Stållina/vajer