Absorbenter

Köp en mängd olika sorters absorbenter hos oss på Slangservice i Uppsala!

Absorbenter används för effektiv sanering av vätskor, såsom syror och oljor. Vi har saneringsmedel och material för spillskydd till alla typer av verksamheter och ändamål.

Absol och Absodan är effektiva absorberingsmedel. Absol neutraliserar syror och är exempelvis vanligt förekommande inom räddningstjänsten för sanering efter bränder. Absodan består av miljövänliga materialet moler. Det har inga kemiska tillsatser och är därför skonsamt både för människa och miljö. Medlet har i uppgift att tränga igenom sprickor, har snabb uppsugningsförmåga och är enkelt att sanera efteråt.

Utöver medel för sanering har vi även absorberingsmaterial i form av absorbentmattor, trasor och olika spill-kit.