Filtrering

Att kunna filtrera bort föroreningar från bränsle är väsentligt för att förhindra onödigt slitage och skador. Vi tillhandahåller de flesta filtertyper som:

• Bränslefilter
• Cykloner
• Hydraulfilter
• Luftfilter
• Motoroljefilter
• Processfiltrering
• RMF
• Vattenabsorberande